ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

recommend

Go to หลักสูตร HPT

หลักสูตร HPT

หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

Go to Leadership Forum 2019

Leadership Forum 2019

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในยุคไทยแลนด์ 4.0

Go to หลักสูตรอบรมอื่นๆ

หลักสูตรอบรมอื่นๆ

หลักสูตรอบรมอื่นๆ
ภายใต้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Go to แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม

ขั้นตอนและแบบฟอร์ม
สำหรับการสมัครเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ